Firmamız Hakkında

                                                                             

 

ÇELMAK Limited Şirketi

Bugün Ülke geneli ve 30’a yakın değişik ülkede ihracat faaliyetlerini üstün ürün ve hizmet standardı kalitesi ile devam ettirmekte olan Çelmak Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin temelleri yarım yüzyıl önce atılmıştır.

Bugün hızla kurumsallaşma faaliyetlerini ülkenin ekonomik geleceğine sürdürülebilir ivme kazandıracak nitelikte köklü hamlelerle sürdüren firmamızın temelleri şirketimizin kurucusu Sayın Şefik Çelik tarafından 1970’li yılların başında atılmıştır.

Ülkenin tarım ve gıda sektörünün büyümesine ve kalkınmasına temel teşkil eden üretimlerinden biri olan tarım makineleri imalatının ülke içinde gelişmesine olan inancımız ile üretim kalemlerimize ve teknolojimize yıllar içinde sürekli yatırım yaptık. Tarım Makineleri üretiminin başta bölgemizde ve ülkemizde gelişim safhalarının içinde yer aldık.

Tesislerimize yaptığımız makine ve teknoloji yatırımı ile aynı zamanda Balıkesir’in sanayi üretim kapasitesine ve teknolojisine katkılarda bulunduk.

Kurumsallaşma ana başlangıcı 2. Kuşak yöneticilerimiz ile birlikte başlamıştır. Şirketimizin 2. Kuşak yöneticileri 1990 yılında; yatırım, istihdam ve teknoloji olarak giderek büyüyen işletmemizin şirketleşme sürecini tamamlamışlardır. Şirketimizin 3. Kuşak ile birliktelik süreci devam etmektedir.

Şirketleşme süreci ile işletme içi planlamalarımız programlar dahilinde yapılmaya başlanmış ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırım ile tarım makineleri sektöründeki üretim ve Pazar payımız giderek artmış ve sektöründe ülke genelinde önemli bir kuruluş haline dönüşmüştür.

Kalite anlayışını AR-GE çalışmaları ile pekiştiren firmamız, global bazda gelişen kalite yönetim sistemi ve kalite belgelendirme gelişmelerine karşılık vermiş ve bu alandaki belgelere sahip olarak işletme içinde özümsenmesini sağlamıştır.

Günümüzde 4 ayrı üretim tesisinde; üretimin tüm prosesleri ve idari birimleri ile 200 civarındaki nitelikli personeli ile yılın tüm zamanında ülke üretimine katkı yapmak ve nitelikli katma değer üretmek için çalışmaktayız.